pondelok 7. mája 2012

PZP a základné služby po nehode v SR


Jediným kritériom mnohých vlastníkov mv pri výbere je cena. Väčšina vodičov to berie ako nutné zlo, resp. si pamätá časy keď sa na pošte vyzdvihli šeky a do konca januára si každý vypísal a uhradil cenu zákonného poistenia.

Dnes je situácia iná, PZP ponúka 11 poisťovní a každá z nich sa snaží získať klientov rôznymi službami alebo šikovným marketingom.  Každý poisťovateľ PZP má v svojom produkte zahrnuté asistenčné služby po nehode, ktoré obsahujú základný príjazd servisného vozidla núdzovú opravu alebo odťah vozidla do servisu alebo jeho uschovanie a Vám zorganizujú dokončenie vašej cesty.
Porovnal som rozsah základnej asistencie po nehode na území SR, s dôrazom na služby po nehode a osobne ma zaujímala možnosť využitia služieb náhradného vozidla na dokončenie cesty.
Porovnávanie asistencie podľa finančných balíkov nieje celkom exaktné. Poisťovne uzatvárajú zmluvy na tieto služby s medzinárodnými asistenčnými spoločnosťami ako  Mondial, Europe asistence, či AXA asistance a tie môžu mať za rovnaké služby v základných asistenčných balíkoch  dohodnutú rôznu cenu. 
Tu je výsledok :
Allianz-SP – príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do 70€, 
AXA –  príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah 116€, náhradný automobil 24 hod
ČSOB –  príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah 80€, náhradný automobil 24 hod
Generali – príjazd servisnej služby, núdzová oprava max 85 € a odťah max. do  250€, náhradný automobil 72 hod
Genertel - na celý asistenčný balík vyčlenili 100€ (príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah v rámci SR)
Groupama - príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah 90€, náhradný automobil do 24 hod
Komunálna – príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do 100 km, náhradný automobil 24 hod /TAXI max.99,58€
Kooperatíva – príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do 100 km, náhradný automobil 24 hod/ TAXI max.99,58€
Uniqa – príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do 100€, náhradný automobil do 24 hod
Union – príjazd servisnej služby, núdzová oprava  do 75€ a odťah max. 50km a 150€, náhradný automobil 24 hod.
Wustenrot - príjazd servisnej služby, núdzová oprava a odťah do 70€, náhradný automobil do 24 hod.

Ak je nutnosť dokončenia Vašej cesty vyhodnotená asistenčnou centrálou prioritná skoro všetky poisťovne deklarujú aj poskytnutie náhradného vozidla. Poisťovne skupiny Vienna Insurance Group Vám dokonca poskytnú na dokončenie cesty TAXI.

Spôsob a rozsah použitia služieb je vždy v réžii asistenčných centrál, ktoré vyhodnotia situáciu na základe informácii pri nehode alebo poruche individuálne. V každom prípade okamžite po nehode podľa možností je potrebné kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, podrobne vysvetliť rozsah nehody a riadiť sa presne jej pokynmi. 
Ak využijete iné služby pred kontaktovaním centrály asitencie ich preplatenie nečakajte.
Na budúce sa pozriem na to  ktorá poisťovňa Vám v rámci uzavretého PZP pomôže aj pri poruche vozidla.

streda 2. mája 2012

Sporenie vs. poistenie

Sporenie vs. poistenie

To čo robí životné poistenie naozaj  poistením a čím sa zásadne odlišuje od sporenia nie sú len  riziká pre pozostalých (odškodnenie v prípade smrti ) ale hlavne  riziko s benefitom pre poisteného  - oslobodenie od platenia poistného   v prípade úrazu, alebo choroby následkom ktorej je invalidita -  vtedy  poisťovňa za poistníka/poisteného  „platí“ poistné  pri zachovaní všetkých nárokov v zmluve.


V prípade akéhokoľvek sporenia  resp. pravidelného investovania do fondov Vás samozrejme nikto od pravidelnej platby neoslobodí  a  strata schopnosti pracovať  pravdepodobne zabráni dosiahnuť dlhodobé ciele pravidelného sporenia/investovania. 

V prípade ak  posudkový lekár Sociálnej poisťovne  ohodnotí  stratu pracovnej schopnosti nad 70% ( bývalý plný invalidný dôchodok ) bude poisťovňa za Vás platiť poistné ( v niektorých produktoch je táto hranica nižšia, záleží od podmienok poisťovne ). Pri invalidite následkom choroby je v poistných produktoch obvykle ochranná lehota 2 rokov. Samozrejme poisťovňa  oslobodí od platenia poisteného/poistníka  len pri chorobe ktorá nebola diagnostikovaná pred uzatvorením poistenia.   

Nie vo všetkých produktoch životného poistenia je oslobodenie od platenia pri priznaní invalidného dôchodku  súčasťou základných rizík (smrť a dožitie), v niektorých ( hlavne  investičných typoch ) je nutné ho pripoistiť. U  „detských“ poistiek je dôležité vyhľadávať zmluvy s dvoma dospelými osobami na ktorých sa toto riziko vzťahuje a zároveň riziko oslobodenia od platenia zmluvy v prípade smrti  jedného rodičov. Takéto typy poistiek sú na trhu v súčasnosti  zriedkavosťou, ale stále sa vyskytujú a naozaj  spĺňajú názov – POISTENIE.

Bez tohto rizika nedoporučujem  uzatvárať  žiadne životné poistenie, hoci  niektorí sprostredkovatelia v snahe „ušetriť peniaze klientov“ ponúkajú produkty aj  bez tohto rizika. Len na ilustráciu v minulom roku priznala Sociálna poisťovňa cca 25.000 invalidných dávok a v tomto roku je ich predpoklad ešte vyšší.